Frigjørings-og Veterandagen 8.mai i Fredrikstad

Frigjørings-og Veterandagen 8.mai i Fredrikstad

Publisert av Jan Arne Byvold den 03.05.22.
MINNEMONUMENTET I KIRKEPARKEN
12.50:
Musikkorps spiller fram til åpningen.
13.00:
Åpning, tale v/ordfører, Flaggsenking, bekransning av minnemonumentet og ett minutts stillhet.
FREDRIKSTAD DOMKIRKE
13.25:
Minnetavlen i våpenhuset. Tale og minneord ved prest fra Domkirken menighet.
KRIGSMINNESMERKET VED KRÅKERØYBROEN
13.45:
Forsvarsforeningen v/Petter Ringen Johannessen ønsker velkommen og forteller kort om Operasjon Polar Bear
Avduking av ny minnetavle v/ordfører
Tale og bekransning av representant fra Innsatsstyrke Polar Bear,
HV-01.
Den nyrestaurerte slepebåten «Fix», kjent fra Slepebåtaksjonen i 1945, ligger til kai og er åpen for publikum. Det vil være mulighet for publikum til å bli med på turer på elven
FREDRIKSTAD RÅDHUS
14.15:
Sammenkomst åpen for alle med servering av kaffe og kaker
Ordfører Siri Martinsen ønsker velkommen.
Seremonien avrundes ca 15.15.