NVIO Østfold vedtok på årsmøte 23.02.22 å starte en MC gruppe for medlemmer i lokalforeningen.

 

Leder : Per Morten Bergland, tlf : 954 32 112

Nestleder : Espen Granat, tlf : 910 08 530

Turleder : Tor Åge Ebeltoft, tlf : 958 32 249