NVIO Østfold vedtok på årsmøte 23.02.22 å starte en MC gruppe for medlemmer i lokalforeningen.

 

Leder : Per Morten Bergland, tlf : 954 32 112

Nestleder : Espen Granat, tlf : 910 08 530Medlem: Odd Viktor Blokhus Torgrimsen

Medlem: Hilde Nilsen

Medlem: Per Nilsen

Medlem: Knut Olav Alsos

Medlem: Grethe Strømsbo Johansen

Medlem: Øyvind Henanger

Medlem: Ivar Stokke

Medlem: Tommy Johansen

Medlem: Jan Arne Byvold